Προτού περιηγηθείτε και πραγματοποιήσετε συναλλαγές με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε πλήρως με τους κάτωθι όρους.

O ιστότοπος www.cakepro.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Ιστοσελίδα») που δημιούργησε και διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία WE ARE DIGITAL, με έδρα στον Αγιο Δημήτριο, Μακεδονίας 12, 17342 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 139203356 στη Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με στοιχεία επικοινωνίας τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@cakepro.gr και τηλέφωνο +30 215 215 4408.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την είσοδο, περιήγηση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cakepro.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρία τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί Όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή τους όρους και τις προϋποθέσεις που δηλώνονται στο παρόν κείμενο καθώς επίσης και να τροποποιεί ή να ανανεώνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.cakepro.gr οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή αυτών.

Σε περιπτώσεις αλλαγών οποιασδήποτε φύσεως στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δεν επηρεάζονται τα προσυμφωνηθέντα για παραγγελίες που ήδη έχουν καταχωρηθεί και βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας ή βρίσκονται σε διαδικασία αποστολής. Τέλος, οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας www.cakepro.gr αφορούν μόνο αγορές από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για αγορά μέσω αυτής ή/και μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας.

Η εταιρεία προτρέπει τους χρήστες και επισκέπτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.cakepro.gr να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν αλλαγές στους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια,  την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.cakepro.gr, τόσο όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διατίθεται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cakepro.gr, όσο και για την ακρίβεια των πληροφοριών που αφορούν τις παρεχόμενες μέσω αυτού συναλλαγές, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας δια λόγους ανωτέρας βίας.

Σε περιπτώσεις όπου παρουσιαστεί κάποιο λάθος για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω, η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκαταστήσει τις όποιες ανακολουθίες ενδέχεται να προκύψουν σε επίπεδο πληροφοριών ενημερώνοντας το ηλεκτρονικό κατάστημα της το συντομότερο δυνατό. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την έγκαιρή ενημέρωση των πελατών ή χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cakepro.gr σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία στη διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν ή σε περίπτωση λάθους τυπογραφικού. Η διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων αναφέρεται στη δεδομένη στιγμή κατά την οποία ο χρήστης-επισκέπτης βλέπει τη συγκεκριμένη πληροφορία. Από εκεί και πέρα η διαθεσιμότητα των προϊόντων δύναται να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή πέρα από τον έλεγχο της εταιρίας όπως για παράδειγμα σε περίπτωση πώλησης μέρους της αναγραφόμενης ποσότητας ή δέσμευση της σε άλλη, διαφορετική παραγγελία. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cakepro.gr ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cakepro.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω της εμφάνισης, εκθεσης και χρήσης τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.cakepro.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cakepro.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Ευθύνη και Υποχρεώσεις Χρήστη/Πελάτη

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cakepro.gr με την είσοδο του στην ιστοσελίδα, αποδέχεται αυτόματα ότι δε θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή/και μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η είσοδος, περιήγηση καθώς και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cakepro.gr πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς, σε συμφωνία με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που αναγράφονται στο παρόν κείμενο. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τους όρους αυτούς και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο παρόν κείμενο καθώς επίσης και ότι δε θα επιχειρήσει να προκαλέσει βλάβη πραγματοποιώντας πράξεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cakepro.g. Οι χρήστες προτείνεται να πραγματοποιούν συχνό έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να αλλάζουν αν κρίνουν σωστό τους κωδικούς πρόσβασής τους.

Η κυριότητα των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία  μέχρι την πλήρη εξόφληση του αντιτίμου και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη κατά τη διαδικασία (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την Εταιρεία στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά και να μας ενημερώσει άμεσα.

Τροποποίηση/Ακύρωση Παραγγελίας

Τροποποίση της παραγγελίας είναι εφικτή προτού αυτή ολοκληρωθεί και καταχωρηθεί. Επιλέγοντας το καλάθι αγορών κάθε χρήστης/αγοραστής, μπορεί να τροποποιήσει τις ποσότητες των προϊόντων ή να διαγράψει κάποια ή όλα τα προϊόντα που έχει τοποθετήσει στο καλάθι αγορών του προς αγορά.  Σε περίπτωση που η παραγγελία καταχωρηθεί στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cakepro.gr και ο αγοραστής επιθυμεί τροποποίηση της παραγγελίας του ή την εξ’ολοκλήρου ακύρωσή της, η διαδικασία μπορεί να προγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο χρήστης/αγοραστής μπορεί να τροποποιήσει/ακυρώσει την παραγγελία τους μέσα σε διάστημα 2 ωρών από την καταχώρηση της παραγγελίας του είτε τηλεφωνικώς στο +30 215 215 4408 είτε μέσω email στο info@cakepro.gr . Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας που έχει επιλέξει ο αγοραστής ήταν άμεσα διαθέσιμα και έχει δρομολογηθεί η αποστολή τους, η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να προχωρήσει στην ακύρωση της παραγγελίας.  Ο αγοραστής θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία επιστροφής προϊόντων όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως.

Επιστροφή Προϊόντων

Ο αγοραστής/πελάτης έχει τη δυνατότητα επιστροφής προϊόντων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας ώστε να ζητήσει την αντικατάσταση τους με νέο προϊόν δικής του επιλογής ή την επιστροφή της αξίας της παραγγελίας, μέσω καταβολής του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει στην Εταιρία.

Για την πραγματοποίηση της επιστροφής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία, είτε τηλεφωνικά στο 215 215 4408, είτε ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στην διεύθυνση info@cakepro.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο καθώς και τον αριθμό παραγγελίας, αιτιολογώντας γιατί επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος και αν επιθυμεί αντικατάσταση,

  • Για λόγους υγειονομικής ασφάλειας ΔΕ γίνονται δεκτές επιστροφές ΒΡΩΣΙΜΩΝ προϊόντων και προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί.
  • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συσκευασία, όπως παραλήφθησαν χωρίς φθορές.
  • Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων ΠΡΟΣ την Εταιρία μας, βαρύνουν τον πελάτη.
  • Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος που έχει υποστεί φθορά χωρίς υπαιτιότητα του αγοραστή/πελάτη, η Εταιρία θα πρέπει να ενημερωθεί το δυνατόν συντομότερο (ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου).

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσής μας, διέπονται από το Ελληνικό, Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.  Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια.

Όλες οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.