1.29 
1.29 
Εξαντλημένο
3.50 
17.20 
13.20 
1.80 
3.00 
3.00 
3.50